فهرست بستن

خانه

نیاز به مهندس مجری ساختمان یا سرپرست کارگاه دارید؟
معرفی [رایگان] مهندس مجری ساختمان یا سرپرست کارگاه ساختمان [بدون واسطه گری و دلالی]
بزن بریم

پروژه های نیازمند مهندس مجری یا سرپرست کارگاه

  • نیازمندِ

  • در استان

  • مساحت زیربنا

  • تعداد طبقات

  • مبلغ حق الزحمه مهندس

مهندسان مجری ساختمان

  • پایه مهندس

  • رشته

  • مدرک

  • استان محل فعالیت

  • نوع قرارداد