فهرست بستن

خدمتی جدید از سایت مجری ها:

امکان ثبت نام از مهندسان طراح حقیقی و حقوقی در رشته های عمران ، معماری ، برق و مکانیک ، همانند مهندسان مجری در سایت مجری ها فراهم شد؛ مهندسان طراح محترم می توانند با ثبت نام در سایت مجری ها ، صلاحیت حرفه ایی خود را معرفی نمایند.

درباره سایت مجر ی ها:

سایت مجری ها به منظور فراهم نمودن زمینه ارتباط  مستقیم میان مهندسان و مالکان ساختمان (کارفرمایان) فعالیت خود را آغاز نموده است. اخلاق مهندسی سرلوحه فعالیت های این سایت می باشد. هدف ما برقراری شفافیت و عدالت ، حذف رانت و زیاده خواهی و دلال بازی ؛ که سبب تضییع حقوق مهندسان و مالکان می شود، می باشد.

ما بابت معرفی مهندسان به مالکان و معرفی مالکان به مهندسان کمیسیون (درصدی) از قرارداد طرفین را دریافت نمی کنیم. همچنین دخل و تصرفی در خصوص توافقات طرفین نداریم. تنها در هنگام ثبت نام مهندسان و مالکان ساختمان درسایت، مبلغ ۲۵ هزار تومان از آنها بابت معرفی و درج آگهی آنها در سایت دریافت می گردد. 

شرایط ثبت نام رایگان در سایت مجر ی ها:

مهندسانی که پس از ثبت مشخصات حرفه ایی خود در سایت مجری ها، تصویر پشت و روی پروانه اشتغال بکار مهندسی خود را به ایمیل mojriha@gmail.com ارسال نمایند، بصورت رایگان در سایت مجری ها ثبت نام و معرفی خواهند شد.

مالکان ساختمانی که پس از ثبت مشخصات پروژه خود در سایت مجری ها، تصویر دستور نقشه یا پروانه ساختمانی (جواز ساخت) خود را به ایمیل mojriha@gmail.com ارسال نمایند، بصورت رایگان تقاضای آنها برای مهندس طراح یا مهندس مجری در سایت ثبت و نمایش داده خواهد شد.

حمایت مالی

تومان
برقراری تماس
تماس با پشتیبانی
سلام
چه کمکی می تونم بکنم؟