فهرست بستن

درخواست مهندس مجری ساختمان

نیازمند :
در استان :
شهر : تهران
آدرس مِلک : تهرانپارس
مساحت زیربنا :
تعداد طبقات :
حق الزحمه پیشنهادی به مهندس مجری :
شماره تماس کارفرما (مالک) : 09366963366
تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
شماره درخواست : 375