فهرست بستن

مهندسان و شرکت های مهندسی که در زمان ثبت نام یا پس از ثبت نام در سایت مجری ها، نسبت به ارسال تصویر پشت و روی پروانه اشتغال بکار خود به ایمیل سایت مجری ها به نشانی Mojriha@Gmail.com اقدام می نمایند.

پس از بررسی و احراز پروانه اشتغال بکار آنها توسط سایت، نشان تایید سایت با عبارت “دارای تاییدیه پروانه اشتغال بکار (صلاحیت و اعتبار پروانه) در زمان ثبت نام” برای صفحه اختصاصی آنها در سایت مجری ها درج می گردد.

برقراری تماس
تماس با پشتیبانی
سلام
چه کمکی می تونم بکنم؟