فهرست بستن

نظر به اینکه صدور شناسنامه فنی و ملکی درسامانه ۱۸۵.۱۴۱.۲۱۵.۲۵۵:۸۰۸۹ ( https://sazandegan.tceo.ir ) صورت میپذیرد و مهندسین میبایست شخصا” تاییدیه های مدارک و چک لیست های مورد نظر را ثبت نمایند، لذا جهت افزایش امنیت کارتابل خود، نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایید.

نام کاربری و رمز عبور بصورت پیش فرض: کد ملی مهندس می باشد.
 

دیدگاهتان را بنویسید

برقراری تماس
تماس با پشتیبانی
سلام
چه کمکی می تونم بکنم؟