فهرست بستن
  • نام مجری (یا نام شرکت)

  • استان

  • پایه

  • رشته

  • جنسیت

  • در جستجوی رئیس کارگاه

  • تمایل به حقوقی نمودن پروانه (ویژه شرکت ها)

ثبت درخواست نیاز به

مهندس مجری ساختمان و یا سرپرست کارگاه
درخواستت را اینجا رایگان ثبت کن تا مجری های ذیصلاح برای مذاکره و بستن قرارداد با شما تماس بگیرن.
بزن بریم !

من هم مهندس مجری هستم

می خواهم در سایت ثبت نام کنم
برقراری تماس
تماس با پشتیبانی
سلام
چه کمکی می تونم بکنم؟