فهرست بستن

آزمون های ورود به حرفه مهندسان

آزمونهای ورود به حرفه مهندسان : آزمونهای ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسی، برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در پایه سه شامل:

۱- معماری (صلاحیت های نظارت و اجرا) ۲- عمران (صلاحیت های نظارت، محاسبات، اجرا) ۳- تاسیسات مکانیکی (صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا) ۴- تاسیسات برقی (صلاحیت های طراحی ، نظارت و اجرا) ۵- شهرسازی ۶- نقشه برداری ۷- ترافیک

و آزمون های: ۱-طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان و ارزیابی ۲- طرح و اجرای بهسازی برگزار می گردد.

ملاک محاسبه سنوات کارآموزی برای شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی وفق ماده ۵ و متناسب با مقطع تحصیلی از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی تا روز برگزاری آزمون به قرار زیر می باشد: ۱- از تاریخ اخذ مدرک مقطع کارشناسی تا روز برگزاری آزمون: ۳ سال کامل ۲- از تاریخ اخذ مدرک مقطع کارشناسی ارشد پیوسته تا روز برگزاری آزمون: ۲ سال کامل ۳- از تاریخ اخذ مدرک مقطع دکترا تا روز برگزاری آزمون: ۱ سال کامل .

سوابق کاردانی برای آزمون ورود به حرفه مهندسان به غیر از رشته های معماری(طراحی) و عمران (محاسبات) ، در صورت هم رشته بودن با کارشناسی ، از تاریخ اخذ مدرک کاردانی تا زمان اخذ مدرک مهندسی بازای هر ۵ سال کامل یک سال و حداکثر دو سال به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد. (سنوات کمتر از ۵ سال به تناسب کسر میشود). در صورت هم رشته نبودن کاردانی با کارشناسی، سنوات کاردانی قابل محاسبه برای آزمون مهندسی نمی باشد به عنوان مثال سنوات کاردانی رشته نقشه برداری قابل محاسبه برای آزمون عمران و سنوات کاردانی رشته عمران قابل محاسبه برای آزمون نقشه برداری نیست. ضروری است متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان دارای مدرک کاردانی، جهت اطمینان از هم رشته بودن مدارک کاردانی و کارشناسی خود، از اداره کل راه و شهرسازی استان محل سکونت خود قبل از ثبت نام استعلام کتبی حاصل نمایند.

دستورالعمل ثبت نام مجموعه آزمون های نظام مهندسی ساختمان

جهت اخذ پروانه اشتغال به کار

 • متولی برگزاری آزمون های نظام مهندسی و کنترل ساختمان کیست؟

  وزارت راه و شهرسازی در اجرای مواد ۱۱، ۲۱، ۲۶ و ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نسبت به برگزاری آزمون های ورود به حرفه مهندسان اقدام می نماید.

 • آزمون های ورود به حرفه مهندسان در چه رشته هایی برگزار می گردد؟

  آزمون های ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسی، برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در پایه سه شامل:
  ۱- معماری (صلاحیت های نظارت و اجرا)
  ۲- عمران (صلاحیت های نظارت، محاسبات، اجرا)
  ۳- تاسیسات مکانیکی (صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا)
  ۴- تاسیسات برقی (صلاحیت های طراحی ، نظارت و اجرا)
  ۵- شهرسازی
  ۶- نقشه برداری
  ۷- ترافیک

  و آزمون های:
  ۱-طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان و ارزیابی
  ۲- طرح و اجرای بهسازی

  برگزار می گردد.

 • مدرک تحصیلی مورد قبول برای شرکت در آزمون نظام مهندسی و اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی کدام اند؟

  مطابق با ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاَ مدارک مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور صدور پروانه اشتغال به کار مورد تایید می باشند. همچنین مطابق ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک جزء رشته های اصلی می باشند.
  با توجه به مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ذیل ماده ۷ قانون کلیه دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته، با عناوین متفاوت از رشته های اصلی و دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری فاقد مدرک کارشناسی در رشته های اصلی و مواردی از این قبیل جهت اطلاع از امکان یا عدم امکان دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته و صلاحیت موردنظر، نسبت به کسب نظر از اداره کل راه و شهرسازی استان محل سکونت خود قبل از ثبت نام اقدام نمایند تا پس از قبولی در آزمون برای دریافت پروانه اشتغال به کار با مشکل قانونی مواجه نگردند.

 • حداقل سابقه کار حرفه ایی (حداقل سابقه کارآموزی) برای شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان چقدر می باشد؟

  ملاک محاسبه سنوات کارآموزی برای شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) وفق ماده ۵ و متناسب با مقطع تحصیلی از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی تا روز برگزاری آزمون به قرار زیر می باشد:
  ۱- از تاریخ اخذ مدرک مقطع کارشناسی تا روز برگزاری آزمون: ۳ سال کامل
  ۲- از تاریخ اخذ مدرک مقطع کارشناسی ارشد پیوسته تا روز برگزاری آزمون: ۲ سال کامل
  ۳- از تاریخ اخذ مدرک مقطع دکترا تا روز برگزاری آزمون: ۱ سال کامل

  سوابق کاردانی برای آزمون ورود به حرفه مهندسان به غیر از رشته های معماری(طراحی) و عمران (محاسبات) ، در صورت هم رشته بودن با کارشناسی ، از تاریخ اخذ مدرک کاردانی تا زمان اخذ مدرک مهندسی بازای هر ۵ سال کامل یک سال و حداکثر دو سال به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد. (سنوات کمتر از ۵ سال به تناسب کسر میشود). در صورت هم رشته نبودن کاردانی با کارشناسی، سنوات کاردانی قابل محاسبه برای
  آزمون مهندسی نمی باشد به عنوان مثال سنوات کاردانی رشته نقشه برداری قابل محاسبه برای آزمون عمران و سنوات کاردانی رشته عمران قابل محاسبه برای آزمون نقشه برداری نیست. ضروری است متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان دارای مدرک کاردانی، جهت اطمینان از هم رشته بودن مدارک کاردانی و کارشناسی خود، از اداره کل راه و شهرسازی استان محل سکونت خود قبل از ثبت نام استعلام کتبی حاصل نمایند.

 • مدت اعتبار قبولی در آزمون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چند سال است؟

  اعتبار قبولی در کلیه آزمون های مهندسی حداکثر به مدت ۳ سال از تاریخ برگزاری آزمون می باشد لذا ضروری است قبول شدگان در آزمون مذکور در مهلت تعیین شده نسبت به اخذ پروانه اشتغال به کار خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت صدور پروانه اشتغال به کار منوط به شرکت و قبولی در آزمون بعدی خواهد بود.

 • بعد از قبولی در آزمون در چه پایه ایی پروانه اشتغال بکار صادر می شود؟

  آزمونهای ورود به حرفه مهندسان در کلیه رشته ها فقط در پایه ۳ و به صورت تستی برگزار می گردد و ارتقاء پایه (ارتقا پایه از ۳ به ۲ یا از ۲ به ۱) طبق آیین نامه اجرایی قانون و دستورالعمل های ابلاغی صورت می گیرد.

 • برای قبول شدگان در آزمون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در چه صلاحیت هایی پروانه اشتغال بکار مهندسی صادر می گردد؟

  ۱- گواهی قبولی در آزمون برای داوطلبان رشته های شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک، مشروط به دارا بودن سایر شرایط، ملاک صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ۳ در صلاحیتهای طراحی و نظارت می باشد.
  ۲- متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در صلاحیت های نظارت، طراحی و اجرا در رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی می بایست به طور جداگانه در هر یک از آزمونهای مربوط به آن صلاحیت ثبت نام و شرکت نمایند.
  ۳- متقاضیان اخذ صلاحیت اجرا در رشته های تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی می بایست دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی حداقل پایه ی دو صلاحیت نظارت باشند. به این دسته از داوطلبان در صورت قبولی در آزمون و دارا بودن سایر شرایط، صلاحیت اجرا در پایه ۳ اعطا خواهد شد.
  ۴- متقاضیان آزمون ورود به حرفه «طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان» و «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی» باید دارای شرایط زیر باشند:
  ۱-۴- برای آزمون «طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان» ، متقاضیان باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری رشته عمران در گرایش خاک و پی و همچنین دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی در صلاحیت های نظارت یا اجرای پایه یک و حداقل صلاحیت محاسبات پایه دو باشند.
  ۲-۴- برای آزمون «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی»، متقاضیان باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری رشته عمران در گرایش های سازه یا زلزله و همچنین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در صلاحیت های نظارت یا اجرای پایه یک و حداقل صلاحیت محاسبات پایه دو باشند.

 • سوالات آزمون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به چه شکل (تستی یا تشریحی) می باشد؟

  آزمون تمامی رشته ها بصورت تستی و چهار گزینه ای می باشد.

 • آیا آزمون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بصورت کتاب باز برگزار می گردد؟

  بله، آزمون تمامی رشته ها بصورت کتاب باز می باشد.

 • نمره قبولی (حدنصاب قبولی) در آزمون ورود به حرفه مهندسان چند می باشد؟

  ۱- حدنصاب قبولی در آزمونهای ورود به حرفه مهندسان در تمامی رشته ها و صلاحیتهای آن ۵۰ % می باشد.
  ۲-حد نصاب قبولی در آزمون های «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی» و «طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان»، ۶۰ % می باشد.

 • نحوه ثبت نام در آزمون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چگونه است؟

  ثبت نام در آزمون نظام مهندسی بصورت اینترنتی و از طریق سایت www.inbr.ir انجام می شود.

 • آیا برای شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان می بایست عضو سازمان نظام مهدسی باشیم؟

  خیر، برای ثبت نام در آزمون ورود به حرفه مهندسان، عضویت در سازمان نظام مهندسی استان اختیاری می باشد.

 • آیا برای اخذ پروانه اشتغال مهندسی دارا بودن کارت پایان خدمت الزامیست؟

  بله، بر اساس بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷ /ت ۵۲۶۶۰ هـ مورخ ۵ / ۱۲ / ۹۴ هیات وزیران، یکی از مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی، دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت بوده و کلیه داوطلبان ذکور موظفند وضعیت نظام وظیفه خود را تعیین تکلیف و مشخص نمایند.

سایت ثبت نام در آزمون: inbr.ir

آدرس سایت مجری ها: mojriha.ir

من هم مهندس مجری هستم

می خواهم در سایت ثبت نام کنم

ثبت درخواست نیاز به

مهندس مجری ساختمان و یا سرپرست کارگاه
درخواستت را اینجا ثبت کن تا مجری های ذیصلاح برای مذاکره و بستن قرارداد با شما تماس بگیرن.
ورود به فرم ثبت درخواست
تماس با پشتیبانی
Scan the code