فهرست بستن

دوره های آموزشی ارتقا پایه مهندسی

در این مقاله از سایت مجری ها قصد داریم، شما را با عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی آشنا نماییم.

مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی جهت ارتقا پایه مهندسی خود از پایه سه به پایه دو و یا از پایه دو به پایه یک نیاز به گذراندن دوره های آموزشی مختلف دارند. به عنوان مثال برخی از این دوره ها در ۱۶ ساعت (دو روز) و برخی دیگر در ۲۴ ساعت (سه روز) برگزار می گردند. مهندسان برای ثبت نام در این دوره ها می توانند اطلاعات لازم را از سازمان نظام مهندسی استان خود کسب نمایند.

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه سه به دو نظارت عمران

  گذراندن حداقل ۳ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه سه به دو نظارت عمران ضروریست:

  + مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان. طول دوره: ۱۶ ساعت
  + اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت. طول دوره: ۱۶ ساعت
  + قالب بندی و قالب برداری. طول دوره: ۱۶ ساعت
  +مصالح و فناوری های نوین ساخت: طول دوره: ۱۶ ساعت
  + آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل. طول دوره ۱۶ ساعت
  + صرفه جویی در مصرف انرژی (اجباری). طول دوره: ۱۶ ساعت

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه دو به یک نظارت عمران

  گذراندن حداقل ۴ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه دو به یک نظارت عمران ضروریست:

  + بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی – ۱۶ ساعت
  + روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها – ۱۶ ساعت
  + روش های تولید صنعتی ساختمان – ۱۶ ساعت
  + روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی – ۱۶ ساعت
  + صرفه جویی در مصرف انرژی (اجباری) – ۱۶ ساعت

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه سه به دو محاسبات عمران

  گذراندن حداقل ۳ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه سه به دو محاسبات عمران ضروریست:

  + ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن – ۲۴ ساعت
  + بهسازی خاک – ۲۴ ساعت
  + مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای – ۲۴ ساعت
  + طراحی اتصالات در سازه های فولادی – ۲۴ ساعت
  + سیستم های مقاوم فلزی و بتنی – ۲۴ ساعت
  + پدافند غیر عامل – ۲۴ ساعت
  + تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله – ۲۴ ساعت
  + ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله برای ساختمان های متداول – ۱۶ ساعت

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه دو به یک محاسبات عمران

  گذراندن حداقل ۴ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه دو به یک محاسبات عمران ضروریست:

  + سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی – ۲۴ ساعت
  + طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD – طول دوره: ۲۴ ساعت
  + سیستم های مقاوم بتن آرمه – ۲۴ ساعت
  + مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی – ۲۴ ساعت
  + شالوده های عمیق – ۲۴ ساعت
  + سیستم های سازه ای ساختمان های بلند – ۲۴ ساعت
  + ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله برای ساختمان های بلند مرتبه – ۱۶ ساعت

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه سه به دو نظارت و طراحی معماری

  گذراندن حداقل ۴ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه سه به دو نظارت و طراحی معماری ضروریست:

  + بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری – ۱۶ ساعت
  + معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان – ۱۶ ساعت
  + مصالح و فناوری های نوین صنعت ساختمان – ۱۶ ساعت
  + صرفه جویی در مصرف انرژی – ۳۲ ساعت

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه دو به یک نظارت و طراحی معماری

  گذراندن حداقل ۴ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه دو به یک نظارت و طراحی معماری ضروریست:

  + اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه – ۱۶ ساعت
  + معماری زمینه گرا در بافت ها – ۱۶ ساعت
  + الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان – ۱۶ ساعت

  + صرفه جویی در مصرف انرژی – ۳۲ ساعت

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه سه به دو و دو به یک نظارت و طراحی شهرسازی

  گذراندن حداقل ۱ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه سه به دو نظارت و طراحی شهرسازی ضروریست:
  همچنین گذراندن حداقل ۲ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه دو به یک نظارت و طراحی شهرسازی ضروریست:

  + تفکیک اراضی شهری – ۱۶ ساعت
  + انطباق شهری ساختمان ها – ۱۶ ساعت
  + انطباق کاربری اراضی شهری – ۱۶ ساعت
  + آماده سازی اراضی شهری – ۱۶ ساعت
  + بازسازی بافت های فرسوده شهری – ۱۶ ساعت

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه سه به دو نظارت و طراحی مکانیک

  گذراندن حداقل ۴ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه سه به دو نظارت و طراحی مکانیک ضروریست:

  + تأسیسات گرمائی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع – ۱۶ ساعت
  + تأسیسات بهداشتی – ۱۶ ساعت
  + تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها – ۱۶ ساعت
  + تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها ۱ – ۱۶ ساعت
  + اصول کنترل، بازرسی، تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تأسیسات مکانیکی – ۱۶ ساعت
  + مدیریت تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان ها – ۱۶ ساعت
  + صرفه جویی در مصرف انرژی (اجباری) – ۳۲ ساعت

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه دو به یک نظارت و طراحی مکانیک

  گذراندن حداقل ۵ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه دو به یک نظارت و طراحی مکانیک ضروریست:

  + تدابیر لازم در صرفه جویی انرژی در ساختمان ها ۲ – ۱۶ ساعت
  + عایق بند صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق – ۱۶ ساعت
  + چیلر و برج های خنک کن – ۱۶ ساعت
  + سیستم های کنترل هوشمند تأسیسات مکانیکی – ۱۶ ساعت
  + تأسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه و تفاوت آن ها با ساختمان های معمولی – ۱۶ ساعت
  + روش های تهویه گرم و سرد با هوا و تأسیسات بهداشتی در فضای پر جمعیت – ۱۶ ساعت

  + صرفه جویی در مصرف انرژی (اجباری) – ۳۲ ساعت

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه سه به دو نظارت و طراحی برق

  گذراندن حداقل ۲ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه سه به دو نظارت و طراحی برق ضروریست:

  + آسانسور و پله برقی – ۱۶ ساعت
  + سیستم های جریان ضعیف – ۱۶ ساعت
  + بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها ۱ – ۱۶ ساعت
  + ساختمان های هوشمند ۱ – ۱۶ ساعت
  +صرفه جویی در مصرف انرژی (اجباری) – ۳۲ ساعت

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه دو به یک نظارت و طراحی برق

  گذراندن حداقل ۳ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه دو به یک نظارت و طراحی برق ضروریست:

  + ساختمان های هوشمند ۲ – ۱۶ ساعت
  + بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها ۲ – ۱۶ ساعت
  + تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه – ۱۶ ساعت

  +صرفه جویی در مصرف انرژی (اجباری) – ۳۲ ساعت

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه دو به یک نظارت و طراحی نقشه برداری

  گذراندن حداقل ۱ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه دو به یک نظارت و طراحی نقشه برداری ضروریست:

  + تهیه نقشه های مسطحاتی و رقومی عملیات خاکی – ۱۶ ساعت
  + تطبیق زمین با اسناد مالکیت و پیاده کردن زمین و عناصر ساختمانی – ۱۶ ساعت
  +محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی – ۱۶ ساعت


 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه سه به دو و دو به یک اجرا عمران – معماری

  گذراندن حداقل ۴ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه سه به دو اجرا عمران – معماری ضروریست:
  همچنین گذراندن حداقل ۵ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه دو به یک اجرا عمران – معماری ضروریست:

  + اجرای ساختمان های فولادی – ۲۴ ساعت
  + نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه – ۲۴ ساعت
  + اجرای ساختمان های بتنی – ۲۴ ساعت
  + آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان – ۲۴ ساعت
  + روش های ساخت، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی – ۲۴ ساعت
  + نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری – ۲۴ ساعت
  + آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت – ۲۴ ساعت

  + ویژه پایه سه به دو: مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ) (اجباری) – ۲۴ ساعت
  + ویژه پایه دو به یک: روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) (اجباری) – ۱۶ ساعت

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه سه به دو نظارت و طراحی ترافیک

  گذراندن حداقل ۱ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه سه به دو نظارت و طراحی ترافیک ضروریست:

  + بررسی بازتاب های ترافیکی مجموعه های ساختمانی – ۲۴ ساعت
  + ضوابط ایمن سازی محدوده کارگاه و طراحی مسیرهای جایگزین حین عملیات اجرایی – ۲۴ ساعت
  + اصول و مبانی طراحی پارکینگ های شهری – ۲۴ ساعت
  + اصول و معیارهای فنی و هندسی گذربندی و طرح تسهیلات و تجهیزات ترافیکی اراضی – ۲۴ ساعت

 • عناوین دوره های مورد نیاز جهت ارتقای پایه دو به یک نظارت و طراحی ترافیک

  گذراندن حداقل ۲ دوره از دوره های زیر جهت ارتقای پایه دو به یک نظارت و طراحی ترافیک ضروریست:

  + اصول مهندسی ترافیک در طرح های شهری – ۲۴ ساعت
  + الزامات مهندسی ترافیک در ساختمان – ۲۴ ساعت
  + مبانی طراحی شبکه معابر شهری – ۲۴ ساعت
  + آشنایی با نرم افزار های شبیه ساز ترافیکی – ۲۴ ساعت

گذراندن دوره صرفه جویی در مصرف انرژی در رشته های عمران – معماری – مکانیک – برق جهت تمدید و ارتقاء پایه اجباری می باشد.

سایر مقالات مرتبط

من هم مهندس مجری هستم

می خواهم در سایت ثبت نام کنم

ثبت درخواست نیاز به

مهندس مجری ساختمان و یا سرپرست کارگاه
درخواستت را اینجا ثبت کن تا مجری های ذیصلاح برای مذاکره و بستن قرارداد با شما تماس بگیرن.
ورود به فرم ثبت درخواست
تماس با پشتیبانی
Scan the code