فهرست بستن

منابع آزمون نظام مهندسی

در این مقاله به معرفی منابع آزمون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرداخته شده است. آزمون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای مهندسانی می باشد که قصد دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی را دارند. سایت مجری ها در ادامه منابع آزمون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در رشته های زیر معرفی نموده است:

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته عمران (محاسبات)
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته عمران (نظارت)
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته عمران (اجرا)
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته عمران (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی)
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته عمران (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان)
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی (اجرا)
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات برقی (طراحی)
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات برقی  (نظارت)
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات برقی  (اجرا)
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته شهرسازی
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته نقشه برداری
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته ترافیک
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته معماری(طراحی)
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته معماری(نظارت)
 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته معماری(اجرا)

منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

کلمات کلیدی: مواد آزمون نظام مهندسی ، منابع آزمون نظام مهندسی

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته عمران (محاسبات)

  مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)- ۱۳۹۸
  مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)- ۱۴۰۰
  مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- ۱۳۹۸
  مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ۱۳۹۹ – دانلود غلط‌نامه
  مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- ۱۴۰۱
  آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم واصلاحیه مربوطه  – استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات دانشگاهی) *
  مکانیک خاک گودبرداری – پی سازی و سازه‌های نگهبان *

  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
  تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه‌ها ضروری است.
  تذکر۵: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.
  تذکر۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته عمران (نظارت)

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همین وب‌سایت)
  مبحث دوم (نظامات اداری)- ۱۳۸۴
  مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- ۱۳۹۶
  مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)-۱۳۹۸
  مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)- ۱۴۰۰
  مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- ۱۳۹۸
  مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ۱۳۹۹ – دانلود غلط‌نامه
  مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- ۱۴۰۱
  مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها)- ۱۴۰۰
  مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- ۱۳۹۲
  مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی)- ۱۳۹۹
  مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- ۱۳۹۵
  مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- ۱۳۹۲
  آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن
  راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- ۱۳۹۰
  استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی) *
  روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان*
  مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان*
  مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها *
  قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
  تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.
  تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته عمران (محاسبات)

  ·       مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)- ۱۳۹۸
  ·       مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)- ۱۴۰۰
  ·       مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- ۱۳۹۸
  ·       مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ۱۳۹۹
  ·       مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- ۱۴۰۱
  ·       آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم واصلاحیه مربوطه
  ·       استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات دانشگاهی) *
  ·       مکانیک خاک گودبرداری – پی سازی و سازه‌های نگهبان *
   
  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
  تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه‌ها ضروری است.
  تذکر۵: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.
  تذکر۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته عمران (نظارت)

  ·       قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
  ·       مبحث دوم (نظامات اداری)- ۱۳۸۴
  ·       مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- ۱۳۹۶
  ·       مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)-۱۳۹۸
  ·       مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)- ۱۴۰۰
  ·       مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- ۱۳۹۸
  ·       مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ۱۳۹۹
  ·       مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- ۱۴۰۱
  ·       مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها)- ۱۴۰۰
  ·       مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- ۱۳۹۲
  ·       مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی)- ۱۳۹۹
  ·       مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- ۱۳۹۵
  ·       مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- ۱۳۹۲
  ·       آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن
  ·       راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- ۱۳۹۰
  ·       استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی) *
  ·       روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان*
  ·       مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان*
  ·       مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها *
  ·       قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
   
  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
  تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.
  تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته عمران (اجرا)

  ·       قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
  ·       مبحث دوم (نظامات اداری)- ۱۳۸۴
  ·       مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- ۱۳۹۵
  ·       مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) -۱۳۹۶
  ·       مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) -۱۳۹۶
  ·       مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) -۱۳۹۸
  ·       مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) -۱۴۰۰
  ·       مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی) -۱۳۹۸
  ·       مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) -۱۳۹۹
  ·       مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- ۱۴۰۱
  ·       مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها)- ۱۴۰۰
  ·       مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- ۱۳۹۲
  ·       مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها) –۱۳۹۵
  ·       مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) –۱۳۹۶
  ·       مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) –۱۳۹۶
  ·       مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) ۱۴۰۱
  ·       مبحث هجدهم (عایق‌بندی و تنظیم صدا)- ۱۳۹۶
  ·       مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی)- ۱۳۹۹
  ·       مبحث بیستم (علائم و تابلوها)- ۱۳۹۶
  ·       مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- ۱۳۹۵
  ·       مبحث بیستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- ۱۳۹۲
  ·       آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن
  ·       راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- ۱۳۹۰
  ·       مکانیک خاک، گودبرداری و پی سازی و سازه‌های نگهبان*
  ·       روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان*
  ·       قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
  ·       قوانین مرتبط با صنعت بیمه و مالیات و کار*
  ·       مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه*
  ·       ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*
  ·       مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها *
  ·       استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی) *
  ·       ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور*
   
  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
  تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.
  تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته عمران (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی)

  ·       دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- شماره ۳۶۰- سال ۱۳۹۲
  ·       راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی- شماره ۵۲۴- سال ۱۳۸۹
   
  تذکر ۱: داشتن تسلط کافی بر مواد آزمون رشته عمران محاسبات شامل موارد زیر الزامی است.
   
  ·       مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) – ۱۳۹۸
  ·       مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – (۱۴۰۰)
  ·       مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۸)
  ·       مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه ) – (۱۳۹۹)
  ·       مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- ۱۴۰۱
  ·       آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه مربوطه،
  ·       استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها، مکانیک خاک، گودبرداری، پی‌سازی, سازه‌های نگهبان, دینامیک سازه ها و اصول و مبانی مهندسی زلزله
   
  تذکر ۲: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
  تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر ۴: به‌غیراز ویرایش‌های یادشده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره‌شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام‌شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر ۵: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ آزمون الزامی است.
  تذکر ۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره‌شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.
  تذکر ۷: درصورتی‌که در مواد آزمون به آیین‌نامه بتن ایران «آبا» اشاره شده باشد، ضوابط و مقررات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) ویرایش ۱۳۹۹ ملاک عمل خواهد بود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته عمران (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان)

  ·       مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – (۱۴۰۰)
  ·       راهنمای طراحی دیوارهای حائل – ضابطه شماره ۳۰۸- ۱۳۹۶
  ·       دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی- مصوب سال ۱۳۹۱
  ·       مکانیک خاک، گودبرداری، پی و پی‌سازی و سازه‌های نگهبان، خاک پیشرفته، پی پیشرفته و اجزاء محدود (در حد اطلاعات دانشگاهی مقاطع کارشناسی عمران و کارشناسی‌ارشد خاک و پی)
   
  تذکر ۱: داشتن تسلط کافی بر مواد آزمون رشته عمران محاسبات شامل موارد زیر الزامی است.
   
  ·       مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) – ۱۳۹۸،
  ·       مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)  (۱۳۹۸)
  ·       مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه ) – (۱۳۹۹)
  ·       مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) – ۱۴۰۱
  ·       آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه مربوطه
  ·       استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها.
   
  تذکر ۲: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
  تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر ۴: به‌غیراز ویرایش‌های یادشده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره‌شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام‌شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر ۵: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ آزمون الزامی است.
  تذکر ۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره‌شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.
  تذکر ۷: درصورتی‌که در مواد آزمون به آیین‌نامه بتن ایران «آبا» اشاره شده باشد، ضوابط و مقررات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) ویرایش ۱۳۹۹ ملاک عمل خواهد بود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)

  ·       مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
  ·       مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) – (۱۳۹۲)
  ·       مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)- (۱۳۹۶)
  ·       مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) –  (۱۳۹۲)
  ·       مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
  ·       مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) – ۱۴۰۱
  ·       مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – (۱۳۹۹)
  ·       مبحث بیست‌و‌یکم (پدافند غیرعامل) – (۱۳۹۵)
  ·       مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – (۱۳۹۲)
  ·       کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
  ·       نشریه ۱۲۸ جلد ۶ قسمت های اول و دوم سازمان برنامه و بودجه کشور
  ·       نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور
  ·       فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی
  ·       مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *
  ·       اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
  ·       مسائل مربوط به طراحی تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *
   
  * برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
  تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
  تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)

  ·       قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۹۰) و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ هیات‌وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)
  ·       مبحث دوم (نظامات اداری)-  ۱۳۸۴
  ·       مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
  ·       مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)- (۱۳۹۶)
  ·       مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) – ۱۴۰۱
  ·       مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۹۹
  ·       مبحث بیست‌و‌یکم (پدافند غیرعامل) – ۱۳۹۵
  ·       مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – ۱۳۹۲
  ·       کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
  ·       نشریه ۱۲۸ جلد ۶ قسمت های اول و دوم سازمان برنامه و بودجه کشور
  ·       نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور
  ·       فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی
  ·       مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *
  ·       اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
  ·       مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان‌ها *
  * برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
   
  تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
   
  تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
   
  تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی (اجرا)

  ·       قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۹۰) و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ هیات‌وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
  ·       مبحث دوم (نظامات اداری) – ۱۳۸۴
  ·       مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- ۱۳۹۵
  ·       مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)- (۱۳۹۶)
  ·       مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) – ۱۴۰۱
  ·       مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۹۹
  ·       مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل) – ۱۳۹۵
  ·       مبحث بیست ‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – ۱۳۹۲
  ·       کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
  ·       نشریه ۱۲۸ جلد ۶ قسمت های اول و دوم سازمان برنامه و بودجه کشور
  ·       نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور
  ·       فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی
  ·       مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *
  ·       اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
  ·       مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *
  ·       قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
  ·       قوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کار
  ·       مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه *
  ·       ماشین­آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­برداری و نگهداری آنها *
  ·       مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها
   
  * برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
  تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
  تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات برقی (طراحی)

  ·       مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
  ·       مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)- (۱۳۹۵)
  ·       مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۹۹
  ·       مبحث بیست‌و‌یکم (پدافند غیرعامل) – ۱۳۹۵
  ·       مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – ۱۳۹۲
  ·       کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
  ·       فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌برقی
  ·       اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
  ·       مسائل مربوط به طراحی تاسیسات‌برقی در ساختمان‌ها *
   
  *  برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
  تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
  تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات برقی  (نظارت)

  ·       قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۹۰) و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ هیات‌وزیران (در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
  ·       مبحث دوم (نظامات اداری)- ۱۳۸۴
  ·       مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
  ·       مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)- (۱۳۹۵)
  ·       مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- ۱۳۹۹
  ·       مبحث بیست‌و‌یکم (پدافند غیرعامل) – ۱۳۹۵
  ·       مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – ۱۳۹۲
  ·       کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
  ·       فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌برقی
  ·       اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
  ·       مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *
   
  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
  تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
  تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات برقی  (اجرا)

  ·       قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۹۰) و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ هیات‌وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
  ·       مبحث دوم (نظامات اداری) – ۱۳۸۴
  ·       مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
  ·       مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)- (۱۳۹۵)
  ·       مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۹۹
  ·       مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل) – ۱۳۹۵
  ·       مبحث بیست ‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – ۱۳۹۲
  ·       کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
  ·       نشریه شماره ۳۹۳- نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان
  ·       فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌برقی
  ·       آئین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی
  ·       آئین‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق
  ·       اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
  ·       مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *
  ·       قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
  ·       قوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کار
  ·       مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه *
  ·       ماشین­ آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره ­برداری و نگهداری آنها *
  ·       مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها
   
  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
  تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
  تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته شهرسازی

  ·       قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
  ·       مبحث دوم (نظامات اداری) – ۱۳۸۴
  ·       مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث بیستم (علائم و تابلوها) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) – ۱۳۹۵
  ·       مجموعه مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال‌های ۱۳۹۷، ۹۸ و ۹۹ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
  ·       مجموعه مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال‌های ۱۳۹۵و ۹۶ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
  ·       مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – ۱۳۹۵ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (تصویر جلد)
  ·       قرارداد همسان شماره ۱۹ – تهیه طر‌ح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
  ·       راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری
  ·       آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی ، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور هیات وزیران مورخ ۱۲/۱۰/۷۸ و اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۹/۲/۸۴ شورایعالی
  ·       چارچوب، راهنما و شرح خدمات تهیه طرح‌های جامع شهری با نگرش و روش نوین (پیوست مصوبه مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران)
  ·       ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت – ویرایش سوم ۱۳۹۹
  ·       قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی آن – مصوب ۱۳۳۴
  ·       کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری – ۱۳۹۷
  ·       آئین‌نامه طراحی معابر شهری (فقط بخش‌های ۱، ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱) – ۱۳۹۹
  ·       کتاب طراحی فضاهای شهری در ایران ۱۳۸۵ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
  ·       کتاب برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری ۱۳۸۵ (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران) – معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی (تصویر جلد)
  ·       مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری و برنامه ریزی منطقه‌ای و روستایی و حقوق شهری و تحولات و انواع آنها، مفهوم شهر و شهرسازی، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح‌های شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه‌ریزی و جایگزینی نیازمندی‌های شهری و روستایی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
   
  * برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر ۱: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
  تذکر ۲: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته نقشه برداری

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
  مبحث دوم (نظامات اداری)- ۱۳۸۴
  مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- ۱۳۹۲
  مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- ۱۳۹۵
  دستورالعمل‌های همسان و تعرفه خدمات نقشه‌برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور)
  نقشه‌برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه، روش‌های و ابزارهای فاصله‌یابی، زاویه‌یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)
  نقشه‌برداری و پیاده‌سازی املاک و معابر*
  نقشه‌برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی*
  مدیریت پروژه و برآورد حجم و هزینه خدمات نقشه‌برداری*
  نقشه‌برداری ساختمانی و ثبتی و کاداستر*
  ژئودزی و تعیین موقعیت ماهواره‌ای (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه‌های مختصات، سیستم‌های تصویر، منابع خطاها، مدل‌ها و روش‌های تعیین موقعیت) *
  خطاها و محاسبات سرشکنی در نقشه‌برداری*
  فتوگرامتری و سنجش از دور*
  کارتوگرافی و سامانه‌های اطلاعات مکانی*
   
  * برای موارد ذکر شده منابع و کتاب‌های مرجع (با تاکید بر انتشارات علمی و دانشگاهی) مربوط به برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی نقشه‌برداری مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
   
  تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
  تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته ترافیک

  ·       قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
  ·       مبحث دوم (نظامات اداری) -۱۳۸۴
  ·       مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)- ۱۳۹۶
  ·       مبحث بیست (علائم و تابلوها) -۱۳۹۶
  ·       مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- ۱۳۹۵
  ·       آئین‌نامه طراحی معابر شهری (۱۲ جلدی) –۱۳۹۹
  ·       آئین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران – نشریه ۴۱۵
  ·       آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی
  ·       قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی
  ·       طراحی راه‌های شهری*
  ·       مطالعات برنامه‌ریزی حمل و نقل و ساماندهی ترافیک*
  ·       مشخصات فنی و اجرائی معابر*
  ·       مهندسی ترافیک و ترابری*
  ·       ایمنی معابر*
  ·       حمل و نقل همگانی*
   
  * برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
  تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
  تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته معماری (طراحی)

  ·       مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
  ·       مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث هجدهم (عایق‌بندی و تنظیم صدا) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی ) – ۱۳۹۹
  ·       مبانی طراحی معماری *
  ·       جزئیات اجرائی ساختمان *
  ·       ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت – ویرایش سوم ۱۳۹۹
   
  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
   تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
   تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته معماری(نظارت)

  ·       قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان 
  ·       مبحث دوم (نظامات اداری) – ۱۳۸۴
  ·       مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) – ۱۳۹۵
  ·       مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – ۱۴۰۰
  ·       مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی) – ۱۳۹۸
  ·       مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) – ۱۳۹۹
  ·       مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- ۱۴۰۱
  ·       مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ها) – ۱۴۰۰
  ·       مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – ۱۳۹۵
  ·       مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) – ۱۴۰۱
  ·       مبحث هجدهم (عایق‌بندی و تنظیم صدا) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۹۹
  ·       مبحث بیستم (علائم و تابلوها) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) – ۱۳۹۵
  ·       مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) – ۱۳۹۲
  ·       راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) – ۱۳۹۰
  ·       پیوست ششم آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
  ·       گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان *
  ·       روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان‌ها *
  ·       مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها *
  ·       قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
   
  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
  تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 • منابع آزمون نظام مهندسی در رشته معماری(اجرا)

  ·       قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
  ·       مبحث دوم (نظامات اداری) – ۱۳۸۴
  ·       مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق) – ۱۳۹۵
  ·       مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – ۱۴۰۰
  ·       مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) – ۱۳۹۸
  ·       مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) – ۱۳۹۹
  ·       مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- ۱۴۰۱
  ·       مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها) – ۱۴۰۰
  ·       مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – ۱۳۹۵
  ·       مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به معماری) – ۱۳۹۲
  ·       مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – ۱۴۰۱
  ·       مبحث هجدهم (عایق‌بندی و تنظیم صدا) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۹۹
  ·       مبحث بیستم (علائم و تابلوها) – ۱۳۹۶
  ·       مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) – ۱۳۹۵
  ·       مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) – ۱۳۹۲
  ·       راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) – ۱۳۹۰
  ·       پیوست ششم آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
  ·       گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان *
  ·       ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*
  ·       روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان*
  ·       ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرائی کشور*
  ·       مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت سازها *
  ·       قوانین مرتبط با صنعت بیمه و مالیات و کار*
  ·       قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
  ·       مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه*
   
  * برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
  تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.
  تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

منبع مقاله: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

منتشر شده در سایت: مجری ها

من هم مهندس مجری هستم

می خواهم در سایت ثبت نام کنم

ثبت درخواست نیاز به

مهندس مجری ساختمان و یا سرپرست کارگاه
درخواستت را اینجا ثبت کن تا مجری های ذیصلاح برای مذاکره و بستن قرارداد با شما تماس بگیرن.
ورود به فرم ثبت درخواست
تماس با پشتیبانی
Scan the code