فهرست بستن

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پروانه تغییر نقشه

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پروانه تغییر نقشه – در شهر تهران

  1. اصل سند شش دانگ مالکیت (در صورت نیاز سند اصلاح شده با توجه به متن پروانه)

  2. اصل یا تصویر شناسنامه مالک+اصل کارت ملی مالک اصل وکالت محضری (در صورتی که متقاضی وکیل باشد) + اصل و یا تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل

  3. برگه انحصار وراثت به همراه شناسنامه و کارت ملی وراث در صورت فوت مالک یا مالکین

  4. فیش های عوارض نوسازی و پسماند و مشاغل پرداخت شده سال جاری ملک (لازم به ذکر است در دفتر خدمات الکترونیک شهر فیش ها صادر و پرداخت می گردد)

  5. جانمایی و تایید موقعیت ملک بر روی نقشه یک دو هزارم توسط مالک یا وکیل

من هم مهندس مجری هستم

می خواهم در سایت ثبت نام کنم

ثبت درخواست نیاز به

مهندس مجری ساختمان و یا سرپرست کارگاه
درخواستت را اینجا ثبت کن تا مجری های ذیصلاح برای مذاکره و بستن قرارداد با شما تماس بگیرن.
ورود به فرم ثبت درخواست
تماس با پشتیبانی
Scan the code