فهرست بستن

مدارک مورد نیاز جهت مفاصاحساب نوسازی

مدارک مورد نیاز جهت مفاصاحساب نوسازی – در شهر تهران

 1. اصل نامه دفترخانه (اعتبار نامه استعلام تا یک ماه پس از تاریخ صدور می باشد)

 2. اصل سند مالکیت

 3. اصل یا تصویر شناسنامه مالک یا مالکین

 4. اصل کارت ملی مالک و یا مالکین

 5. اصل وکالت محضری (درصورتی که متقاضی وکیل باشد) + اصل یا تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل

 6. اصل انحصار وراثت به همراه تصویر شناسنامه و کارت ملی وراث در صورت فوت مالک یا مالکین

 7. پایان کار ساختمانو یا واحد آپارتمانی

 8. پرداخت فیش های نوسازی و پسماند و آموزش و پرورش

 9. پرداخت فیش نقل و انتقال (جهت تنظیم سند قطعی و صلح) (لازم به ذکر است در دفتر خدمات الکترونیک شهر فیش ها صادر و پرداخت می گردد)

 10. مبایعه نامه بین خریدار و فروشنده (جهت تنظیم سند قطعی و صلح)

 11. تصویر کارت ملی خریدار

 12. شماره همراه خریدار

من هم مهندس مجری هستم

می خواهم در سایت ثبت نام کنم

ثبت درخواست نیاز به

مهندس مجری ساختمان و یا سرپرست کارگاه
درخواستت را اینجا ثبت کن تا مجری های ذیصلاح برای مذاکره و بستن قرارداد با شما تماس بگیرن.
ورود به فرم ثبت درخواست
تماس با پشتیبانی
Scan the code