فهرست بستن

مدارک مورد نیاز جهت پروانه تعویض مهندس ناظر

مدارک مورد نیاز جهت پروانه تعویض مهندس ناظر – در شهر تهران

  1. اصل سند شش دانگ مالکیت (در صورت نیاز سند اصلاح شده با توجه به متن پروانه)

  2. اصل یا تصویر شناسنامه مالک + اصل کارت ملی مالک اصل وکالت محضری (در صورتی که متقاضی وکیل باشد) + اصل و یا تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل

  3. برگه انحصار وراثت به همراه شناسنامه و کارت ملی وراث در صورت فوت مالک یا مالکین

  4. فیش های عوارض نوسازی پسماند و مشاغل پرداخت شده تا انتهای سال جاری ملک (لازم به ذکر است در دفتر خدمات الکترونیک شهر فیش ها صادر و پرداخت می گردد)

  5. تکمیل فرم تعویض مهندس ناظر

  6. برگه مهندس ناظر جدید

  7. گزارش مرحله ای مهندس ناظر جدید و قدیم

من هم مهندس مجری هستم

می خواهم در سایت ثبت نام کنم

ثبت درخواست نیاز به

مهندس مجری ساختمان و یا سرپرست کارگاه
درخواستت را اینجا ثبت کن تا مجری های ذیصلاح برای مذاکره و بستن قرارداد با شما تماس بگیرن.
ورود به فرم ثبت درخواست
تماس با پشتیبانی
Scan the code