فهرست بستن

مدارک مورد نیاز جهت پروانه شهرسازی

مدارک مورد نیاز جهت پروانه شهرسازی – در شهر تهران

  1. اصل سند شش دانگ مالکیت

  2. اصل یا تصویر شناسنامه مالک یا مالکین

  3. اصل کارت ملی مالک یا مالکین

  4. اصل وکالت محضری (در صورتی که متقاضی وکیل باشد) + اصل شناسنامه و یا کارت ملی وکیل (حضور کلیه مالکین و یا وکیل قانونی الزامی است)

  5. اصل برگه انحصار وراثت به همراه مدارک شناسایی وراث در صورت فوت مالک یا مالکین

  6. جانمایی و تایید موقعیت ملک بر روی نقشه یک دو هزارم توسط مالک یا وکیل

  7. فیش های عوارض نوسازی و پسماند و مشاغل پرداخت شده تا انتهای سال جاری ( لازم به ذکر است در دفتر خدمات الکترونیک شهر فیش ها صادر و پرداخت می گردد)

  8. اصل و تصویر آخرین گواهی اخذ شده (عدم خلاف، پایان کار، … )

  9. صورت مجلس تفکیکی و نقشه تفکیکی (کروکی ثبتی) در صورتی که سندها به صورت آپارتمانی می باشد.

  10. در املاک دارای اشکال خاص و یا شیب های تند و یا بیش از سه هزار متر مربع ارائه نقشه کارشناس رسمی الزامی است.

من هم مهندس مجری هستم

می خواهم در سایت ثبت نام کنم

ثبت درخواست نیاز به

مهندس مجری ساختمان و یا سرپرست کارگاه
درخواستت را اینجا ثبت کن تا مجری های ذیصلاح برای مذاکره و بستن قرارداد با شما تماس بگیرن.
ورود به فرم ثبت درخواست
تماس با پشتیبانی
Scan the code