فهرست بستن

مدارک مورد نیاز جهت گواهی عدم خلاف

مدارک مورد نیاز جهت گواهی عدم خلاف – در شهر تهران

  1. اصل سند مالکیت

  2. اصل یا تصویر شناسنامه مالک + اصل کارت ملی

  3. اصل وکالت محضری (درصورتیکه متقاضی وکیل باشد) اصل و یا تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل

  4. برگه انحصار وراثت به همراه شناسنامه و کارت ملی وراث در صورت فوت مالک یا مالکین

  5. فیش عوارض نوسازی پسماند و مشاغل پرداخت شده تا انتهای سال جاری ملک (لازم به ذکر است در دفتر خدمات الکترونیک شهر فیش ها صادر و پرداخت می گردد)

  6. تصویر برگ اخطاریه ناحیه در صورت وجود

من هم مهندس مجری هستم

می خواهم در سایت ثبت نام کنم

ثبت درخواست نیاز به

مهندس مجری ساختمان و یا سرپرست کارگاه
درخواستت را اینجا ثبت کن تا مجری های ذیصلاح برای مذاکره و بستن قرارداد با شما تماس بگیرن.
ورود به فرم ثبت درخواست
تماس با پشتیبانی
Scan the code