فهرست بستن

ثبت رایگان درخواست مهندس مجری ساختمان و یا سرپرست کارگاه ساختمان

ثبت رایگان درخواست مهندس مجری ساختمان، توسط مالکان محترم (ویژه همه استان ها) و ثبت رایگان درخواست سرپرست کارگاه ساختمان

"(ضروری)" indicates required fields

انتخاب نوع درخواست(ضروری)
استان خود را انتخاب نمایید:
مانند: تهران
مانند: ۱۲۰۰
مانند: ۶
مانند: ۱۰۰
توضیحاتی در مورد شرایط پروژه و اینکه در چه مرحله ایی هست. شرایط پرداخت، نام محله/ شهرستان و ...

مشخصات درخواست دهنده:

مانند: حسن محمدی
مانند: ۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷
مانند: مالک
ارائه مستندی که نشان دهنده واقعی بودن درخواست باشد. مانند دستور نقشه شهرداری یا تشکیل پرونده شهرداری، جواز ساخت ، وکالت نامه و ... برگه مهندس مجری و ...
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: bmp, jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 5 MB, Max. files: 2.

    برقراری تماس
    تماس با پشتیبانی
    سلام
    چه کمکی می تونم بکنم؟