فهرست بستن

حق الزحمه خدمات مهندس مجری ذیصلاح ساختمان بر اساس تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ برای قراردادهای نوع «پیمان مدیریت» به قرار زیر قابل محاسبه می باشد:

 جدول تفکیک تعرفه های خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۰ – شهر تهران

دانلود نمونه قرارداد اجرای ساختمان (قرارداد پیمان مدیریت)

من هم مهندس مجری هستم

می خواهم در سایت ثبت نام کنم

دیدگاهتان را بنویسید

برقراری تماس
تماس با پشتیبانی
سلام
چه کمکی می تونم بکنم؟