فهرست بستن

تکمیل فرم و ثبت درخواست مهندس مجری ساختمان برای پروژه ساختمانی شما در همه استان های کشور به منظور معرفی مهندس مجری ذیصلاح ساختمان

ثبت درخواست مهندس مجری ساختمان و یا سرپرست کارگاه

فرم ثبت درخواست مهندس مجری ساختمان و یا سرپرست کارگاه

"(ضروری)" indicates required fields

Hidden
انتخاب نوع درخواست(ضروری)
استان خود را انتخاب نمایید:
مانند: تهران
مانند: ۱۲۰۰
مانند: ۶
Hidden
مانند: ۱۰۰
توضیحاتی در مورد شرایط پروژه و اینکه در چه مرحله ایی هست. شرایط پرداخت، نام محله/ شهرستان و ...

مشخصات درخواست دهنده:

مانند: حسن محمدی
مانند: ۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷
مانند: مالک
ارائه مستندی که نشان دهنده واقعی بودن درخواست باشد. مانند دستور نقشه شهرداری یا تشکیل پرونده شهرداری، جواز ساخت ، وکالت نامه و ... برگه مهندس مجری و ...
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: bmp, jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 5 MB, Max. files: 2.
    وارد کردن ایمیل اختیاری می باشد. (example@email.com)

    پرداخت هزینه

    هزینه

    تماس با پشتیبانی
    Scan the code