فهرست بستن

در این فیلم آموزشی که توسط روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تهیه گردیده است، نحوه ثبت درخواست صلاحیت جدید و ارتقاء پروانه مهندسی به صورت الکترونیکی آموزش داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با پشتیبانی
Scan the code