فهرست بستن

حق الزحمه خدمات مهندس مجری ذیصلاح ساختمان بر اساس تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۲ برای قراردادهای نوع «پیمان مدیریت» به قرار زیر قابل محاسبه می باشد:

ثبت درخواست نیاز به

مهندس مجری ساختمان و یا سرپرست کارگاه
درخواستت را اینجا ثبت کن تا مجری های ذیصلاح برای مذاکره و بستن قرارداد با شما تماس بگیرن.
ورود به فرم ثبت درخواست

من هم مهندس مجری هستم

می خواهم در سایت ثبت نام کنم

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با پشتیبانی
Scan the code