فهرست بستن

تعریف رئیس کارگاه (سرپرست کارگاه یا نماینده مجری)

رئیس کارگاه شخصی است حقیقی دارای پروانه اشتغال بکار در صلاحیت اجرا، که به عنوان نماینده مجری، توسط مهندس مجری به کارفرما، دستگاه نظارت ، شهرداری و سازمان نظام مهندسی استان به منظور حضور تمام وقت در کارگاه ساختمانی و جانشین مهندس مجری  معرفی می شود. 

حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال بکار (حداکثر متراژ مجاز / حداکثر تعداد طبقات مجاز) رئیس کارگاه

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با پشتیبانی
Scan the code