فهرست بستن

قابل توجه مهندسین محترم (اشخاص حقیقی)
چنانچه نسبت به برگ تشخیص مالیات معترض هستید و درخواست طرح پرونده در مراجع دادرسی مالیاتی را دارید، در هنگام ثبت اعتراض و به منظور حضور نماینده سازمان نظام مهندسی در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی، در انتهای متن اعتراض درخواست به شرح زیر را اضافه کنید:

انتهای متن “شرح اعتراض”: 
درخواست حضور “نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران” به عنوان “نماینده انتخابی موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم” را در جلسه هیات دارم.

در غیر این صورت امور مالیاتی می‌تواند نمایندگان دیگری را با توجه به نوع فعالیت مودی از بین سایر نمایندگان انتخاب و به حضور در جلسه دعوت کند.
جهت مشاهده راهنمای نحوه ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات به برگه‌های مالیاتی اینجا کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با پشتیبانی
Scan the code