فهرست بستن

طبق مواد ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۴۰ و ۵۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ و مواد ۳۴و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴؛تولید، توزیع و استفاده ازمصالح ساختمانی دارای استاندارد ملی اجباری در کلیه پروژه‌های ساختمانی توسط تولیدکننده، مالک، طراح، سازنده ذیصلاح وناظر الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با پشتیبانی
Scan the code